egenskap ved produkter, byggverk og uteareal som sikrer at de kan nyttes til sitt forutsatte formål

(NS 11001-1:2009: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger)

Kilde: Termbasen SNORRE - søkeord Brukbarhet