BREEAM (Building Research Establishment Enivironmental Assessment Method) ble etablert av BRE (British Research Establishment) på 1990-tallet. BREEAM ble et eget miljøsertifiseringsorgan fra 1997 og er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: Ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. Kravene strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav.

Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

  • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • Bedre miljø og lavere energibruk

BREEAM-NOR eies av Grønn Byggallianse. Per 2019 er 1,12 mill. m2 bygg sertifisert iht. BREEAM-NOR.

Se også Green Buildings og LEED