- Må suppleres -

Figuren viser igangsatte boliger i Norge 1946-2006. Kilde: BNL