Tiltak som fører til bedre utnyttelse av eksisterende arealer og dermed lavere arealforbruk per bruker (ansatt, elev, klient, kunde).

Sambruk av arealer for flere virksomheter, bedring av logistikk eller samhandel mellom flere forvaltere gir effektivisering. Sambruk gir ofte også merbruk av arealene (flere timer per dag/uke). Merbruk for samme bruker gir høyere produksjon per arealenhet. Innføring av f.eks. internhusleie (arealkostnader) kan påvirke arealeffektiviseringen.