Anbudskonkurranser er anskaffelsesprosedyrer regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser mellom oppdragsgiver og tilbydere.

I eiendomsutvikling blir «anbudskonkurranse» også brukt om salgskonkurranser, for mulig utviklingseiendom hvor tilbydere må dokumentere hvordan og på hvilken måte de velger å planlegge og gjennomføre utviklingen av eiendommen, i tillegg til det viktigste, å vise at de er konkurransedyktige på kjøpspris og betalingsdyktige.

I arkitektkonkurranser om anbud ber oppdragsgiver om tilbud på et konkret beskrevet prosjekteringsarbeid underlagt juryering. Denne type arkitektkonkurranser bør ikke forveksles med andre typer anbudskonkurranser, uten at det reelle innholdet i organiseringen av konkurransene trenger være vesensforskjellige.

Se også Arkitektkonkurranse, Entrepriseformer og Lov om offentlige anskaffelser.

(SFE)