Nasjonale utdanningstilbud, grunnutdanning:

 • NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging og Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT Narvik
 • Universitetet i Stavanger, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
 • Arkitekthøyskolen i Oslo
 • OsloMet (FM/Husøkonom)
 • BI Oslo (Eiendomsmekling)

Nasjonale utdanningstilbud, etterutdanning:

 • NTNU: Mastergrad i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Norges Landbrukshøgskole: Eiendom/jus

Internasjonale tilbud, bl.a. etterutdanning – Master:

 • Chalmers Tekniska, Göteborg: FM
 • University College of London: FM
 • Handelshøyskolen BI, København: FM
 • Danmarks tekniske universitet (DTU), København: FM
 • KTH, Stockholm: Fastighetsförvaltning
 • TU Delft: Corporate Real Estate Management

       Kilde: Prof. Tore I. Haugen, NTNU

Norske forskningsinstitusjoner som har vært sentrale i FDVU-fagets utvikling: