SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur, som utfører forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Instituttet har spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. 

Instituttet ble opprettet i 2006 ved sammenslåing av Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) og SINTEF avd. Bygg- og miljøteknikk. SINTEF Byggforsk har avdelinger i Trondheim og Oslo.

Lenke til hjemmesiden: https://www.sintef.no/Byggforsk/