NS 3453:2016  Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
NS 3454:2013  Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
NS-EN 16627:2015 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
NS-EN 15643-4:2012 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
NS-ISO 15686-5:2008 Building and construction assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning