Renholdsskostnader er i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk skilt ut som en egen hovedpost i LCC-kontoplanen (hovedpost 6) med følgende underposter:

61 Regelmesig renhold: Daglig/ukentlig renhold av alle innvendige flater

62 Periodisk renhold: Vårrengjøring, tepperens, gulvbehandling, vinduspussing, rengjøring av høye flater og bokhyller

63 Ekstraordinært renhold: Rengjøring på anmodning, f.eks. utvendig vindusvask og ekstraordinært byggrenhold

64 Rengjøringsrelaterte oppgaver: Tømming av avfallsbøtter og papirkurver, sanitærtjenester (etterfylling av toalettpapir, håndklær, såpe), skifting av matter, vanning av blomster

Renholdet forutsettes utført i henhold til NS-INSTA 810, se Standarder for renhold

I tidligere utgaver av NS 3454 ble renhold ført som en del av driftskostnadene. Endringen er en tilpasning til tilsvarende standarder i Danmark og Sverige, og i samsvar med anbefalinger fra en fellesnordisk arbeidsgruppe.

Se også Livssykluskostnader (LCC)