Refusjon er betegnelse i plan- og bygningsloven på en finansieringsform for fellesinnretninger/fellesanlegg. Den uttrykker den adgang anleggsbygger har til å kreve tilbakebetaling av sine utlegg.

Fellesinnretningene dette gjelder for er godkjent offentlig vei, inkl. omlegging og oppgradering, godkjent offentlig hovedledning for vannforsyning og avløp, men også for overflatevann. Tilsvarende gjelder for fellesareal og parkbelte langs industristrøk.

Private utbyggere har også denne retten såfremt de tiltakene det søkes refusjon for kan pålegges bygd i medhold av lovens opparbeidelsesplikt.

Referanse: Plan- og bygningsloven, kap. 18

Se også Refusjonsenhet og Refusjonspliktig eiendom

(SFE)