Den levetid en bygning prosjekteres for å fungere godt i (designlevetid).

Statsbygg og Oslo kommune har f.eks. satt 150 år for Operaen og kulturbyggene i Bjørvika.

For beregning av livsløpskostnader har det vært vanlig å bruke 60 år som forventet levetid.

Ved nybygging eller ombygging ønsker man den mest lønnsomme kombinasjonen av kapital-, vedlikeholds- og driftskostnader. Disse framkommer ved en serie av forutsatte levetider til komponenter og en beregning av behovet for vedlikehold og utskifting gjennom byggets livsløp.

Se også Levetidsplanlegging