Betalingsmetode basert på avtalte kriterier for resultater (NS-EN 15221-2)