Voldgift er en rettsprosess hvor partenes uenighet frivillig er satt bort til en «rett og rimelig» avgjørelse av en nøytral tredjepart. Partene erklærer på forhånd sin enighet om å akseptere avgjørelsen.

(SFE)