TEK17 inneholder begrepene terrasse, takterrasse, balkong, platting, svalgang og altangang, men bare de to sistnevnte er definert i forskriften. Begrepene blir ikke brukt entydig, verken i faglitteraturen eller i dagligtale, men ved å sammenstille ulike fagkilder kan vi tilnærme oss noen definisjoner. 

Veranda
(etym.: gjennom engelsk fra indisk og portugusisk 'rekkverk' (av latin vara 'stav'?) Åpent eller lukket ubygg med fundament/understøttelse på bakken. Kan være innebygd med glass og overbygd (jf. glassveranda). Har gjerne trapp til hagen; kan også være i flere etasjer.  

Altan
(etym.: gjennom italiensk altana, av latin altus 'høy', jf. alter.) Høytliggende uterom som hviler på søyler eller buer, helst over første etasje. Kan være på taket av en veranda eller bygning (takterrasse). Ikke overbygd, men forsynt med rekkverk eller balustrade. Slottsbalkongen er egentlig en altan. 

Balkong
(etym.: Gjennom fransk balcon, av langobardisk balko 'bjelke'.) Utkraget (fritthengende), åpent utbygg på husfasade, over første etasje, vanligvis med gelender eller balustrade. Kan være understøttet av utstikkende bjelker eller konsoller eller henge i stag festet til vegg eller tak. 

Fransk balkong
Egentlig ikke en balkong, men bare et rekkverk eller en balustrade på utsiden av franske vinduer (dørhøye vinduer i par som slår innover). 

Terrasse
(etym.: Gjennom fransk, fra italiensk, av latin terra 'jord'.) Utendørs oppholdssted på planert eller oppfylt del av terreng, helst med markert ytre begrensning i form av støttemur, brystning eller rekkverk, gjerne i direkte tilknytning til hus. Med eller uten platting, med direkte adkomst fra terreng og ikke overbygd. 

Takterrasse
Åpen uteplass på taket av en bygning. Av og til det samme som altan, spesielt der ulike deler av et bygg har ulike høyder.

Platting
Plattformlignende uteoppholdsareal med fast belegg fundamentert direkte på terreng. Brukes ofte om utegolv som hviler på bakken, oftest i tre.

Svalgang 
(etym.: fra norrønt svalr 'kjølig'.) Uoppvarmet, overdekket gang/utbygg på siden av eller rundt (eldre) hus. Kan være lukket, delvis åpen eller helt åpen på sidene.
Veiledningen til TEK17 § 11-14 (om rømningsvei): Svalgang er en utvendig atkomstvei langs fasade som er overbygd eller inntrukket. Dersom atkomstveien ikke er overbygd (øverste etasje) kalles den altangang

Galleri
(etym.: Gjennom fransk galerie 'søylegang', muligens fra middelalderlatin galeria 'forhall til en kirke' der Galileerne (hedningene) holdt til.) En innvendig eller utvendig overdekket gang (eller balkong) i en bygning, som er hevet opp fra hovedplanet og åpen på den ene langsiden. Brukes også om et langt, smalt rom (for utstillinger mv.).

Kilder:
Store norske leksikon
Wikipedia
BoligABC
K.M. Viestad: Byggeteknisk fagleksikon
NS 3420 - Q:2014
TEK17 § 11-14
Byggdetaljblad 523.731
Bokmålsordboka
Yann de Caprona: Norsk etymologisk ordbok
Nynorsk pressekontor: Intervju med Thomas Thiis-Evensen, 2020