Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Treteknisk er en frittstående forskningsforening som eies av ca. 130 medlemsbedrifter.

Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Treteknisk holder til på Blindern i Oslo og er organisert i tre fagavdelinger:

  • Prøving og sertifisering
  • Material og prosess
  • Bygg og marked

Instituttet er akkreditert som mekanisk laboratorium og som sertifiseringsorgan for CE-sertifisering og PEFC-sporbarhetssertifisering av treprodukter.

Logo

Lenke til hjemmesiden: http://www.treteknisk.no/