Begrepet er knyttet til to prosjekter:

1. Modell for evaluering av bygningers egenskaper

Opprinnelig utviklet i 1997 av Multiconsult og Noteby. Ulike verktøy for bygg- og eiendomsforvaltningen er innpasset i et hierarkisk system av grupper, sektorer og elementer/verktøy. Ut fra behov og formål velges de elementene som er relevante i ulike situasjoner, og med det nødvendige innsatsnivå (3 detaljeringsgrader).

Hovedgruppene er:

  • Teknisk tilstand og funksjon: ”As is”-dokumentasjon, tilstandsdokumentasjon av bygg, tekniske anlegg og bygningsfunksjoner (tilstandsanalyser, Byggsertifisering), jus.
  • FDVU: FDVU-dokumentasjon, brann, sikkerhet, avfall, tilpasningsdyktighet (FGE). Tilstandsdokumentasjon av bygg og tekniske anlegg (VVS, elektro m.v.).
  • Bruker: Brukertilfredshet, brukerundersøkelser (POE).
  • Energi og miljø: Inneklima, ytre miljø, ressursbruk (Økoprofil).
  • Økonomi: Livsløpskostnader, risiko, likviditet.

2. Metode for valg av riktig vurderingsverktøy ut fra formål

Prosjekt under Norges Takseringsforbund hvor bruk av ulike produkter velges ut fra eiers/oppdragsgivers formål. Produktene kan være byggsertifisering, økoprofil, eierskifterapport, verdivurdering/takst, punktskaderapport, egenskapsprofiler, tilstandsrapport m.v. Formålene kan være kjøp/salg, tvist, miljødokumentasjon, vedlikeholdsplan etc.