Organisasjon som leverer en eller flere fasilitetstjenester.

(ISO 41011:2017: «Organization that delivers one or more facility services»).

En leverandør av fasilitetstjenester kan være intern eller ekstern i forhold til bestilleren.