Tilpasningsdyktigheten til et bygg kan måles ved hjelp av KPI-systematikk som en funksjon av fleksibilitet, generalitet og elastisitet, se Tilpasningsgrad (TPG).

Eng.: Adaptability

Se også Funksjonalitet og tilpasningsdyktighet og Service Life Period (SLP)