Tidligfaserådgivning i en byggeprosess har som formål å utvikle grunnlaget for optimal utnyttelse av en bygning over bygningens levetid, dvs. at levetidsplanlegging og totaløkonomi står sentralt. Dette skal danne basis for prosjektering etc.

I tradisjonell prosjektering kommer konsulenter, entreprenører og leverandører inn i byggesaken etter at de viktigste rammene er fastlagt. Ved tidligfaserådgivning trekkes flerfaglig kompetanse inn allerede i de innledende fasene. Det gir mulighet for bedre utnyttelse av metoder, teknikker og produkter, evt. for utvikling av nye eller forbedring av slike. Samtidig oppnås en tilbakeføring av erfaringer og kompetanse fra utførende til prosjekterende ledd.