Svanemerket er en offentlig merkeordning som skal gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må produsenten først dokumentere at de klarer alle kravene, og deretter betale en avgift som går til å dekke driften av merkeordningen. 

Stiftelsen Miljømerking i Norge er stiftet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Miljømerking er et ansvarlig organ med myndighet til å forvalte de offisielle merkeordningene Svanen og Blomsten (EU Ecolabel).

 

Nordisk Miljømerkingsnemnd vedtar miljøkravene som de nordiske sekretariatene har utarbeidet i samarbeid med eksterne eksperter. De øvrige nordiske sekretariatene har fullt innsyn i Stiftelsen Miljømerkings arbeid med kontroll og lisensiering. Miljømerking oppfyller kravene for internasjonal standard for miljømerkingssystemer – ISO 14024.

Lenker: Svanemerket, Blomsten (EU Ecolabel)