Stilarter i arkitekturen er nedfelt i byggverk ved at arkitekten bruker formelementer fra et felles, internasjonalt estetisk formspråk i en periode (renessanse, barokk etc.). Stilartene gir seg særlig uttrykk i praktarkitektur som offentlige bygg, kirker og rikmannshus, men er ofte kombinert med elementer fra lokal byggeskikk.

 

Figuren viser de viktigste stilepokene og deres kjernetid i Europa og Norge.

 

Figuren viser stilistiske tyngdepunkter og tidsspenn fra 1945.

Kilde: SINTEF Byggforsk

Se også Byggeskikk og Stilepoke