Tidligere fantes det egne norske standarder for lastberegning og dimensjonering av konstruksjoner i tre, betong, stål osv. I perioden 1999-2007 ble disse erstattet av 10 europeiske standarder, kalt Eurokoder.

Følgende Eurokoder gjelder: 

NS-EN 1990:2002 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
NS-EN 1991:2002  Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 
NS-EN 1992:2004  Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 
NS-EN 1993:2005 Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
NS-EN 1994:2004 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong  
NS-EN 1995:2004  Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 
NS-EN 1996:2005  Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner 
NS-EN 1997:2004  Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering
NS-EN 1998:2004  Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
NS-EN 1999:2007  Eurocode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner


De enkelte standardene kan bestå av flere delstandarder for ulike typer laster, samt nasjonale tillegg. 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning