Et spesialforetak (engelsk: special purpose vehicle (SPV) eller special purpose entity (SPE)) er en juridisk person (ofte et aksjeselskap eller, i noen tilfeller, et kommandittselskap) som skapes for å oppfylle smale, spesifikke mål.

Normalt dreier dette seg om å isolere finansiell risiko, som regel konkurs, men også skatte- eller lovgivningsrisiko.

(SFE)