(no.: Tjenestenivåavtale)

Dokument som er avtalt mellom en bestillerorganisasjon og en tjenesteleverandør om ytelse, måling og betingelser for tjenesteleveranse. (Uoffisiell oversettelse)

(Service Level Agreement (SLA) - «document which has been agreed between the demand organization and a service provider on performance, measurement and conditions of service»)

ISO 41011:2017, ISO 41012:2017.

Se også Avtale i fasilitetsstyring