Sensitivitetsanalyse er en metode for å analysere hvor følsom en kalkyle er for endringer i en eller flere av de faktorene som kalkylen omfatter.

I eiendomsutvikling vil det således være aktuelt å analysere hvordan lønnsomheten i et mulig prosjekt vil påvirkes av endringer i forventet salgspris, tillatt utnyttelse av byggetomten og tomteprisen.

(SFE)