Seksjonering vil si opprettelse av eierseksjon i matrikkelen på grunnlag av kommunalt seksjoneringsvedtak, se eierseksjonssameie.

(SFE)