BAE-rådet ble etablert 16. juni 1998 med hovedformål å være et felles kontaktpunkt mellom BA-næringen og myndighetene. Rådet består av de åtte tyngste bransjeorganisasjonene innenfor hele verdikjeden i byggenæringen: Eiere, byggherrer, planleggere, prosjekterende, utførende, forvaltere, utviklere, byggevareindustri og byggevarehandel.

Rådet representerer om lag 68 000 bedrifter og opptrer gjennom BAE-rådet med stor faglig og politisk tyngde. Rådet har to årlige møter med statsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det kjennes ikke til noe tilsvarende samarbeidsorgan i andre land.

Medlemsorganisasjonene er: