Prosjektkonkurranser blir benyttet for tilnærmet alle typer byggeoppgaver hvor alle plan- og/eller designforutsetninger skal legges til grunn for den arkitektoniske utformingen.

Innbyderens forutsetninger for konkurransen utarbeides som regel i samarbeid med juryen. Vilkårene for deltakelse kan også være «totale», dvs. omfatte overtakelse av utviklingseiendommen konkurransen er utlyst for. Prosjektkonkurranser kan derfor være svært krevende økonomisk, kompetanse- og kapasitetsmessig, og vil således kunne utløse krav om bankgarantier for deltakelse.

(SFE)