Prekvalifisering er en på forhånd formalisert prosedyre for utvelgelse av mulige deltakere til en arkitekt- eller anbudskonkurranse.

(SFE)