Passivhus er hus bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Betegnelsen Passivhaus oppstod i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 prosent av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. 

Kravene til passivhusboliger i Norge er fastsatt i NS 3700:2013. Høyeste netto energibehov til oppvarming i områder der årsmiddeltemperaturen er lik eller høyere enn 6,3 oC er 15 kWh per kvadratmeter per år. For områder der årsmiddeltemperaturen er under 6,3 oC er kravet til høyeste netto energibehov til oppvarming 15 + 2,1 x (6,3 - årsmiddeltemperatur) kWh per kvadratmeter per år. Det stilles krav om at varmesystemet i vesentlig grad kan benytte andre energivarer enn elektrisitet og fossile brensler. I tillegg stilles det krav til U-verdier, normalisert kuldebroverdi, temperatureffekt for varmegjenvinner og spesifikk vifteeffekt som dokumenteres etter NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Lekkasjetall skal måles og dokumenteres ved ferdistillelse.

Krav til passivhusstandard for yrkesbygg er fastsatt i NS 3701:2012. Det er ulike krav til varmetapstall og netto spesifikt energibehov til oppvarming, kjøling og belysning for ulike kategorier av yrkesbygg. I tillegg stilles det krav til U-verdier, normalisert kuldebroverdi, temperatureffekt for varmegjenvinner og spesifikk vifteeffekt som dokumenteres etter NS 3031:2014. Lekkasjetall skal måles og dokumenteres ved ferdistillelse.

Se også Lavenergihus