Avtale mellom bestiller og leverandør der partene er enige om kvalitative og økonomiske mål og gjensidig økonomisk og faglig åpenhet i ledelse og måloppnåelse.


Suksessfaktorer: Godt tilpasset kompetanse, åpen strategisk/taktisk og operativ kommunikasjon og gjensidig tillit.

 
Åpner for god forutsigbarhet, proaktive løsninger, investeringsvilje og langsiktig målplanlegging.