OSCAR-prosjektet har utviklet en generisk faseplan, OSCAR livsløpsmodell, som deler livsløpet i følgende faser:

 1. Strategi- og analysefasen
  Basert på eiers strategi analyseres behov, hvor, når etc. Inngår av og til som del av tidligfasen.

 2. Tidligfase
  Idé- og konseptutvikling, programmering

 3. Produksjonsfase (prosjekterings- og byggefasen)
  Prosjektering, kontrahering (produksjon for å bygge), bygging, overtaking (produksjon å bygge).

 4. Bruksfasen
  Forvaltning, drift og vedlikehold, ombygging/utvikling.

 5. Rivefasen
  Riving evt. avhending eller ”nytt liv”.

 

Se også Faser i en bygnings livssyklusOSCAR-begreper og OSCAR-prinsipper