Et operasjonelt eiendomsprosjekt innebærer at det foretas investering i eiendom hvor det er nødvendig å utføre ombygging av bygningsmassen, omforming av bruksenheter etc.

Uttrykket brukes for å karakterisere forskjellen/motsetningen til finansielle eiendomsprosjekter.

(SFE)