NHP-nettverket består av 13 medlemsorganisasjoner innen BAE-næringen og 3 observatører (DiBK, Miljødirektoratet og SSB).

Nettverket er en pådriver for mer miljøbevissthet både i byggenæringen og i komplementære miljøer. Sentrale områder er avfallsreduksjon, materialgjenvinning, farlig avfall og miljøgifter, kunnskap- og informasjonsformidling samt fokus på bedre sortering og mindre andel blandet avfall for ytterligere å øke materialgjenvinningsgraden.

Nettverket arbeider strategisk med å gjennomføre den til enhver tid gjeldende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP), som utarbeides og rulleres av NHP-nettverkets sekretariat. 

Nettverket driver ressurssiden Byggemiljø som inneholder aktuelle saker og veiledningsmateriell om farlig avfall, håndtering av miljøgifter og gjenvinning. 

Lenke til Byggemiljø: http://www.byggemiljo.no/