Formål

Gjennomføre leveransen i henhold til planer og intensjoner, sikkert og med rett utførelse første gang.

Typisk input

  • Produksjonsunderlag og planer for gjennomføring.

Kjerneprosesser

Eierperspektivet Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet er i henhold til forretningsplan. Ta nødvendige beslutninger undervegs.
Leveranser Statusrapport i henhold til styringsparametere. Oppdatert forretningsplan.
Brukerperspektivet Sikre at krav og behov ivaretas under bygging. Testing av komponenter og systemer – godkjenning av tester. Planlegge driften.
Leveranser "Som bygget"-dokumentasjon - spesifikasjon av bygget løsning.
Utøvendeperspektivet Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet, inkludert byggeplassbesøk og fremdriftsoppfølging. Styre fysisk produksjon og montasje. Levere i henhold til mål og rammer.
Leveranser Leveranse av fysisk utførelse og dokumentasjon. Prestasjonsmålinger.
Offentlig perspektiv Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdokumenter og faktisk produserte løsninger.
Leveranser Søknad om ferdigattest.

 

Viktige hjelpeprosesser

  • Oppdatere miljøstrategi, byggestrategi og SHA-plan. 
  • Implementere overleveringsstrategien inkludert en avtale om underlag for opplæring, drift og vedlikehold, og fremtidige driftsavtaler.

Ledelsesprosesser

Planlegging Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen. Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift.
Anskaffelser Kontrahere produksjons- og leveranseteamet i tilfelle utførelsesentrepriser. Kontraktsoppfølging.
Kommunikasjon Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører.
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi Produksjonskalkyle - sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere steg. Følge opp prosjektøkonomi undervegs.
Utsjekk for levedyktighet – Miljø Sikre at viktige momenter vedrørende levedyktighet er gjennomgått med entreprenørene. Sørge for gode systemer for å følge opp lufttetthet, kuldebroer og bygningsdetaljer.
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvareleveranse og produksjon.

 

Typisk output

  • Produksjonen gjennomføres i henhold til planer og avtalte kvaliteter. 
  • «Som bygget»-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon.

Kommentar/eksempler

Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av underlaget produsert av rådgivere – enten underlagt byggherren eller totalentreprenøren. I dette steget er det viktig å sikre at det blir produsert FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedliklehold) for løsningen, og at driftsorganisasjonen mobiliserer for å ta imot leveransen når steget er ferdig.

 

Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt

Referanser og lenker