Markedsrisiko oppstår som følge av usikkerhet i det markedet virksomheten produserer for. Den blir gjerne forstått som mulighetene for at nedadgående trender vil bidra til å redusere eiendomsinvesteringens markedsverdi.

I eiendomsutvikling er det som sluttprodukt byggemarkedet for bolig- og næringsbygg. Samlet består imidlertid dette markedet av ulike nisjer som heller ikke nødvendigvis omfatter bare sluttprodukt. Eiendomsutvikling omfatter ulike «foredlingsnivåer» av eiendom som også kan ha sin etterspørsel for viderutvikling av samme eiendommen. Usikkerheten i alle disse markedsnisjene er noe eiendomsutvikleren i liten eller ingen grad kan påvirke, men bare forholde seg til gjennom indikatorer som gir grunnlag for analyser av valgmuligheter.

(SFE)