Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) er en sertifiseringsmetode for «grønne bygninger», utviklet av U.S. Green Building Council (USGBC).

Metoden omfatter et sett av vurderingskriterier for utforming, bygging, drift og vedlikehold av miljøvennlige bygninger og omgivelser. Målet er at byggeiere og -forvaltere skal handle miljømessig ansvarlig og bruke ressurer effektivt.

Se også Green Buildings og BREEAM