LCCWeb er et beregningsverktøy for analyse av livssykluskostnader for bygg på ulike detaljeringsnivåer. LCCWeb kan benyttes for alle typer prosjekter og i alle faser av planlegging og drift av bygget. Beregningene utføres i henhold til NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - prinsipper og struktur

LCC-web er utviklet av Statsbygg og Forsvarsbygg i samarbeid med Norconsult. Programmet er gratis, men tilgangsstyrt, se http://www.lccweb.no/

Se også Livssykluskostnader (LCC)