Mål for hvor tilfreds et utvalg av kunder eller brukere er med et produkt eller en tjeneste. KTI måles ved hjelp av spørreundersøkelser og ulike faktorer gis karakter fra 0 til 100. Ved å bruke standardiserte metoder/spørsmål er det mulig å benchmarke kundetilfredsheten i ulike virksomheter.
Spørsmålene bør utarbeides av spesialister på slike undersøkelser.