Uttrykket er ofte brukt om forretnings-, kontor- og industrieiendommer, men vanligvis også om flerboligeiendommer, som fritt kan omsettes i eiendomsmarkedet.

(SFE)