I forbindelse med utbygging vil det alltid være aktuelt for utbygger å vurdere inngåelse av avtaler for kjøp av utviklingseiendom fra grunneier, som også kan være kommuner eller andre offentlige eiere.

Bruk av kjøpskonkurranser eller anbudskonkurranser som utgangspunkt for inngåelse av avtaleforhandlinger om overdragelse, har blitt vanligere. Kjøpsvilkårene i ordinære kjøpsavtaler og avtaler inngått på grunnlag av anbud trenger ikke være vesentlig forskjellig. Men ofte er vilkårene for overdragelse i anbudskonkurransene av en annen karakter og mer omfattende.

(SFE)