En bedrifts eller institusjons primærvirksomhet. For en industribedrift er f.eks. produksjonen kjernevirksomhet, mens bygnings-/arealdrift, arbeidsmiljøtiltak og servicetjenester er støttevirksomhet.
I enkelte virksomheter kan grensesnittene mellom kjernevirksomhet og støttevirksomhet variere, for eksempel i sykehus/helseforetak.

Kjernevirksomhetsbehovene skal tilfredsstilles gjennom rett bestilling/leveranse av støttevirksomhet.
Fritt tilpasset definisjonene:
Kjernevirksomheten skal skape de strategisk besluttede resultater, og har behov har tjensetebehov for støttetjenetser som er styrt av styrt av disse beslutningene.

ISO 41011:2017 Facility management - Vocabulary:
“core business: entity from which needs are derived”