Joint venture betegner vanligvis et løst definert samarbeid om et heller usikkert foretakende mellom selvstendige foretak/virksomheter. Det kan være fundert på et felles selskap, men i eiendomsutvikling kan det like gjerne være å forstå som en avtale som angir intensjoner om et fremtidig samarbeid mellom f.eks. offentlige instanser og utbygger.

(SFE)