Legge til rette for å flytte eksternt produserte tjenester til å bli produsert internt

(ISO 41011:2017: «make an arrangement to move external service provisions to internal service provision»)

Dette kan gjelde tjenester kjøpt i både outtasking- og outsourcing-avtaler

(se Outtasking og Outsource)

(SOE)