Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Forbundet er organisert i 24 distriktsavdelinger.

Avdeling for Næringseiendom (HLE) ble opprettet i 1990 som en egen avdeling for gårdeiere og boligselskap. Medlemmene er store, private eiere som har eiendom som primærvirksomhet.

Huseierne.no

Lenke til hjemmesiden: https://www.huseierne.no/