Konsept for bærekraftige bygg utviklet av Center of Excellence for Sustainable Development i USA.

Målet er å utforme ”smarte” bygg som forbruker minimale mengder ikke fornybar energi, har minimale energiutgifter og forurenser minimalt samtidig som brukernes komfort, helse og trygghet økes. Et viktig hjelpemiddel er dataprogrammet BEES (Building for Environmental and Economic Sustainibility) som bruker metodene i ISO 14000 for å beregne bygningsproduktenes miljøpåvirkning gjennom hele sin livssyklus.

Lenke til BEES: https://www.wbdg.org/additional-resources/tools/bees

Se også BREEAM og LEED