Metode for måling av en FM-organisasjons ytelsesnivå eller ”modenhet”, utarbeidet av prof. Joseph Zerny. Ved hjelp av et spørreskjema kartlegges organisasjonens FM-profil på 7 strategiske områder. Det genereres nøkkeltall som kan brukes til intern og ekstern benchmarking av FM-organisasjoner.

En norsk variant er utprøvd. Den inneholder en kompetansekravprofil for ulike FM-organisasjoner, dvs. hvilken kompetanse som anses nødvendig for ulike FM-formål (det er f.eks. mer komplisert å drifte et sykehus enn et parkeringsanlegg.)

Ved å sammenligne kravprofilen med kartlagt kompetanse i FM-organisasjonen, vil nødvendig supplerende kompetanse framkomme.

(SB)