Finansrisikoen karakteriserer usikkerheten i finansmarkedene. Den slår ut for eiendomsutvikler primært gjennom markedene for fremmedkapital. Men den påvirker også etterspørselen etter produktene, spesielt for etterspørrere som er avhengig av høy belåning, slik tilfellet for eksempel er i store deler av boligmarkedet. Usikkerheten i finansmarkedene regnes normalt for en typisk eksogen usikkerhet utenfor utviklers mulighet for direkte påvirkning.

Se også Kredittrisiko.

(SFE)