(no.: Fasilitet)

(ISO 41011:2017: «Facility - collection of assets which is built, installed or established to serve an entity’s needs»)

Uoffisiell norsk oversettelse:
Ett eller flere elementer som er bygd, installert eller på annen måte anskaffet/etablert for å tjene en brukers støtte-/tjenestebehov.