Europeiske standarder (EN) utvikles og godkjennes av den europeiske standardiseringsorganisasjon CEN  (European Committee for Standardization), som består av 34 nasjonale medlemmer (standardiseringsorganisasjoner) i Europa.

CEN har utarbeidet ca. 14 000 standarder.

Europeiske standarder gjelder automatisk i alle medlemslandene og i Norge fastsettes de løpende som NS-EN-standarder. Standardene er utviklet som følge av behov i markedet og om lag 30 prosent av standardene er utviklet på oppdrag fra EU for å utdype krav i direktiver eller forordninger, som for eksempel byggevareforordningen.

Se også Norsk Standard (NS) og Internasjonal Standard (ISO)

Hjemmeside: CEN